lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

De Kerkelijke Galero Placenta Kroon Drukt de Trust Bescherming van de Beneficiair AHB uit.

Een testamentaire placenta-trust is een testament op zichzelf. Want een testament is de wil van welwillendheid en geen enkel ander orgaan is een uitdrukkelijk vertrouwen van ware welwillendheid zoals de placenta dat is voor de AHB enige erfgenaam! De placenta was er eerst om de AHB Enige Erfgenaam te helpen zich in de baarmoeder te ontwikkelen en bleef zelfs een tijdje naast de AHB Enige Erfgenaam na het wonder van het binnenkomen in de wereld buiten de baarmoeder!


“Als we op de naam reageren, zijn we het bedrijf!!! Een Corporatie


De identificatiedoctrine is in de meeste landen ook de traditionele methode waarmee bedrijven aansprakelijk worden gesteld op grond van de beginselen van common law.


Volgens deze theorie was de oplossing voor het probleem van het toeschrijven van schuld aan een bedrijf voor overtredingen waarvoor intentie nodig is, het samenvoegen van het individu binnen het bedrijf met het bedrijf zelf.


Als wij reageren op de naam zijn wij het landgoed!!!!


Wat we hieruit moeten concluderen is dat een naam ons in de problemen brengt, als we ons met de naam identificeren, komen we in de problemen
Als er een trust/vaartuig/bedrijf voor ons hebben opgezet, hoe kunnen we dan enige vorm van controle overnemen?
Laten we kijken hoe een overleden landgoed werkt


Naam in vermeend leesbaar ASL: JOHN DOE


Begunstigden Executeur
Wanneer iemand overlijdt, wordt de nalatenschap beheerd door persoonlijke vertegenwoordigers
Als de overledene een testament heeft gemaakt, zijn zijn/haar persoonlijke vertegenwoordigers de executeurs-testamentairen die in het testament zijn aangewezen


Als er geen testament is, worden persoonlijke vertegenwoordigers door de rechtbank benoemd op basis van bestuursbrieven en worden zij beheerders genoemd. In dit geval wordt de nalatenschap van de persoon verdeeld volgens de wet van testament.
We hebben geen testament achtergelaten toen we dood of verloren op zee werden verklaard!


1-Het testamentaire placenta-vertrouwen is echter een testament op zichzelf.


2-Want een testament is de wil van welwillendheid en geen enkel ander orgaan is een uitdrukkelijk vertrouwen van ware welwillendheid zoals de placenta dat is voor de enige erfgenaam!


3-De placenta was er eerst om de enige erfgenaam te helpen zich in de baarmoeder te ontwikkelen en bleef zelfs een tijdje naast de enige erfgenaam na het wonder van het binnenkomen in de wereld buiten de baarmoeder!
Iemands placenta is de overleden nalatenschap van enige erfgenaam begunstigde AHB.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega