lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

AHB Aangiften

BRP Minor Staatsrecht onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB

Confidentiality vertrouwelijkheid

Omdat de Adultus Honoratus Beneficiair AHB in de exploiterende rechtbank niet ontvankelijk is, maar u als Derde partij wel degelijk, geef ik u, met mijn AHB aangifte rechtstreeks bij de Koning aan, waarmee Zijne Majesteit rechtsvervolging tegen u en uw exploiterende comparitie Derden zal instellen.

AHB Aangiften:Status:Verzendcode:Afgeleverd:

DESMET DEFLOO & BROUCKAERT

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD9962689Ja
FOD Financiën GentVerzonden3SOPKD5101448Ja

KANTOOR BRACKEVA

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD4920742Ja

GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarder

Verzonden3SOPKD4920742Ja

GERCOLEX Brugge

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD4920742Ja
Vlaamse BelastingdienstVerzonden3SOPKD4920742Ja

GERCOLEX Kortrijk

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD8619712Ja
Xerius Ondernemingsloket BruggeVerzonden3SOPKD8619712Ja

VERDES

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Verzonden3SOPKD8619712Ja
Xerius Ondernemingsloket BrusselVerzonden3SOPKD8619712Ja
Gerechtsdeurwaarders BTO BruggeVerzonden3SOPKD6866920Ja

GERMARE

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD6866920Ja

HILLEMANS-NEIRYNCK

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD6866920Ja
FOD Financiën BruggeVerzonden3SOPKD0304472Ja
FOD Financiën MechelenVerzonden3SOPKD0304472Ja
Helan Onafhankelijk ZiekenfondsVerzonden3SOPKD9396108Ja
Provincie West VlaanderenVerzonden3SOPKD9396108Ja
Isera VastgoedVerzonden3SOPKD4038462Ja
VME-Stil EndeVerzonden3SOPKD4038462Ja
Europabank-eb leaseVerzonden3SOPKD4646141Ja
Total EnergiesVerzonden3SOPKD4646141Ja

Rechtbank West-Vlaanderen

Afdeling Brugge

Verzonden3SOPKD4886138Ja

FOD FINANCIEN AAFISC- KMO BRUGGE

Verzonden3SOPKD7650329Ja

GERHANKO GERECHTSDEURWAARDERS

Verzonden3SOPKD7790519Ja

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega