lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Wij, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Remko Johan [de Regt] Adultus Honoratus Beneficiair geven hierbij leven aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Talmudi door onze autograaf en vingerafdruk zegels, de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan alle rabbijnen, rabban, joodse politieke, financiële, educatieve en sociale leiders over de hele wereld, hierbij wordt een formele kennisgeving van goddelijk protest en oneer aan ieder van u gegeven alsof u individueel was gediend en dat u nu verbonden bent als partijen bij de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. Een vrome man gelooft dat het woord van G-D boven de werken van mensen staat. Zo wendt een goede Jood zich tot de heiligste Schrift voor wijsheid en betekenis. Toch is dit niet de leer van de Talmoed. In plaats daarvan wordt op veel plaatsen in dit onheilige werk vermeld, zoals in Erubin om “zorgvuldiger te zijn in het naleven van de woorden van de schriftgeleerden dan in de woorden van de Thora”; En

3. U, rabbijn, erkent openlijk dat u bent geselecteerd op basis van het reciteren van de Talmoed, niet de Thora. Een rabbijn bereikt zijn geloofsbrieven niet op kennis van het woord van G-D, maar op zijn beheersing van de Talmoed als basis van halakha; En

4. De rabbijn plaatst zichzelf nu boven G-D, in directe ketterij en de schapen volgen. De Talmoed probeert de Thora te ondermijnen door grote passages te devalueren en te herschrijven. Slechts één sekte, de Karaïeten genaamd, probeerde meer belang te hechten aan de Thora dan aan de Talmoed en werd eeuwenlang gehaat; En

5. Wat is dan de geclaimde erfenis van de Talmoed? In een mysterie dat alle logica en rede tart, wordt ons verteld te geloven dat de oorsprong ervan ligt in de mondelinge tradities van de misjna uit de tijd van Mozes, die pas in de 4e eeuw is opgeschreven. Toch hebben Rabbijnen geen kennis van de ware Mozes. Een rabbijn die naar de koperen boekrol kijkt, zou de oude Griekse code van de Zadokieten die erop geschreven staat evenmin begrijpen als een man die ongeletterd is in alle kennis van de wereld; En

6. Er wordt beweerd dat de eerste die de geclaimde mondelinge code van het judaïsme genaamd Mishnah opschreef en codificeerde, ergens in de 3e eeuw n.Chr was. Toch is er over Y’huda haNasi veel fabels geschreven. Er wordt beweerd dat hij afstamt van de lijn van D’avid Kings en dus de Heilige, maar zijn stamboom komt niet overeen. In plaats daarvan wordt beweerd dat hij de achter achter achter kleinzoon was van Hillel de Oudere en de achter achter kleinzoon van Johanan b. Zakai ook wel bekend als Johannes de Doper. Alleen deze leugen zou al zulke slechte verzinsels aan het licht moeten brengen, aangezien Johannes de Doper de zoon was van de Zadokitische priester Zacharia, een aartsvijand van het Huis van Hillel; En

7. Wat betreft de ware stichter van de Misjna, afkomstig uit de stam van Ruben, wat wolf betekent, ook bekend als Papa, ook bekend als Baba Rabban, de eerste Rabbi en eerste Rabban, zijn identiteit is opzettelijk verborgen. Voor kennis van Baba Rabban, ook bekend als Menes-Heh Hogepriester Nethanel van de Sarmaten die Ba’al Moloch als stichter aanbaden, zou de waarheid van de Misjna en de Talmoed onthullen; En

8. Inderdaad, de figuur van Y’huda haNasi is volledig mythisch, terwijl de historische figuur van Menes-Heh Hogepriester Nethanel bekend als Baba Rabban, die stierf in de gevangenis in Constantinopel in 362 waar is; En

9. Het was Baba Rabban met de geleerde Merqah die de eerste auteur en stichter is van de Misjna in 333, in directe tegenstelling tot de oprichting van het imperiale christendom door keizer Constantijn in 325; En

10. Het was Baba Rabban die de Sarmatische staat stichtte die hij Israël noemde in 333 vanaf het sterfjaar van Johannes de Doper; En

11. Het was Baba Rabban die de wetten van de Zadokieten, de Nazareners en het Mithraïsme overtrad door het kippa-hoofddeksel van Cybele aan te nemen dat door Sarmaten voor alle gelovigen wordt gedragen; En

12. Het was Baba Rabban die opnieuw de wetten van de Zadokieten, de Nazareners en het Mithraïsme overtrad door te eisen dat volgelingen zich dagelijks neerbogen in gebeden om de berg Gerezim te aanbidden en niet Jeruzalem; En

13. Aldus werd onder Baba Rabban heel Palestina de staat Israël en werd het verdeeld in twaalf (12) administratieve districten die werden bestuurd door de hoofdpriester van een priesterlijke familie van de Menes-Heh als administratief adviseur, zijnde:

i. De Menes-Heh-stam van Asher onder R. Ashi b. Abin; En

ii. De Menes-Heh-stam van Benjamin onder R. Benjamin b. Jefet; En

iii. De Menes-Heh-stam van Dan onder R. Daniel b. kattina; En

iv. De Menes-Heh-stam van Ephraim onder R. Ephraim b.Papa; En

v. De Menes-Heh-stam van Gad onder R. Gaddal b. Menashia; En

vi. De Menes-Heh-stam van Issachar onder R. Isaac b. Samuel; En

vii. De Menes-Heh-stam van Juda onder R.Juda b. Menasja; En

viii. De Menes-Heh-stam van Levi onder R. Levi b. Hama; En

ix. De Menes-Heh-stam van Manesseh onder R. Menashiah b. Tahalifa; En

X. De Menes-Heh-stam van Naftali onder R. Nappaha; En

xi. De Menes-Heh-stam van Simeon onder R. Simeon b. laks; En

xii. De Menes-Heh-stam van Zebulun onder R. Zebida; En

xiii. En de 13e stam, de stam van wolven, de Menes-Heh-stam van Ruben onder R. Papa ook wel bekend als Baba Rabban; En

14. Hoezeer de Britse keizer Constantijn van Holly probeerde het hervormings mithraïsme te veroveren en te beheersen en een einde te maken aan de praktijk van mensenoffers, zo kwamen degenen die de G-D’s van mensenoffers aanbaden in reactie; En

15. De Menes, de oude piratenstammen uit de Nijldelta, de aanbidders van de geest van Ra in de vorm van de Ram, ook bekend als de Hibiru, die uiteindelijk werden getemd door de Hyksos door middel van eerbetoon dat nu wordt gevraagd voor de daden van Constantijn een hoge vloek tegen de Heilige en de Hyksos, een vloek tegen de G-D’s en de wereld; En

16. Terwijl Constantijn door het hele rijk zocht dat liefde en de gouden regel zouden worden geëerbiedigd, zouden de Menes-Heh nu haat en bedrog zaaien; En

17. Terwijl Constantijn probeerde een nieuwe relatie met het Goddelijke tot stand te brengen, veranderden de Menes-Heh hun aanbidding van Ba’al Moloch in de aanbidding van Sabaoth, ook wel bekend als Shabat, waarbij één dag per week zijn heiligste dag was; En

18. Terwijl Constantijn de jongeren de principes van ethiek, moraliteit en logica probeerde bij te brengen, leerden de Menes-Heh door middel van de Mischnah hun jongeren haat, wantrouwen, sociopathie en geestesziekte om zichzelf en al het andere te haten; En

19. Het was onder de Holly keizer Justinianus dat een laatste poging om de wereld te verlossen van de waanzin en satanische aanbidding van de Menes-Heh zijn volgende wending nam. Net zoals in de tijd van Constantijn was gedaan, maakte de Codex Justinianus vóór zijn corruptie het tot een halsmisdaad om de krankzinnigheid en geestbeheersing van de Talmoed te volgen; En

20. Na zulke kapitaalbevelen tegen de Menes-heh, beval koning Julianus ben Sabar van Israël het schrijven van een antiwet tegen de Codex Justinianus, de Gemara genaamd, die het tweede onheilige deel van de Talmoed zou worden; En

21. Hoewel keizer Justinianus erin slaagde het Saramatische koninkrijk Israël tegen 530 te vernietigen en de twaalf stammen van de Menes-heh te verstrooien, was de overwinning van korte duur. Bij de komst van de pest overleefden de Menes-heh die ook het CCR5-geschenk van Achnaton, bekend als Mozes, in zich droeg, het, terwijl iedereen eromheen omkwam; En

22. Met hun vazallen hergroepeerden de Scythische en Mongoolse landpiraten, de Menes-heh zich om de “Witte” Khazaren te worden, terwijl de macht van de Holly afnam tot het verleden; En

23. Zo is de voortdurend heruitgegeven en evoluerende handleiding over geestesziekte, de Talmoed genaamd, veranderd, zodat elke generatie kan worden vervloekt met lessen van zowel wijsheid als onwetendheid, liefde en pijn, schoonheid en lelijkheid; En

24. Zelfs tot op de dag van vandaag verbiedt de rabbijn degenen om te spreken over de ware inhoud, noch vertaling en geen gevoel van eer of aanbidding te hebben voor specifieke woorden die het bevat, en verandert ze voortdurend, behalve om de leer van geestesziekte voort te zetten tot de volgende generatie; En

25. Wij spreken daarom niet over wat uitgebraakt kan worden als verdediging tegen wat eens in de Talmoed geschreven is, als het pas onlangs gezuiverd is. In plaats daarvan delen we slechts een glimp van de geschiedenis over de ware bedoeling van dit vreselijke werk:

i. Eeuwenlang stond in een versie van Moed Kattan de woorden geschreven dat als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen, hij “naar een stad moet gaan waar hij niet bekend is en daar het kwaad moet doen”; En

ii. Eeuwenlang is in een versie van Eurbin geschreven dat wie de rabbijnen ongehoorzaam is “de dood verdient en zal worden gestraft door in hete uitwerpselen in de hel te worden gekookt”; En

iii. Het is eeuwenlang geschreven in een versie van Baba Kamma en wordt zelfs vandaag de dag door Rabbi geprezen dat Joden leugens en uitvluchten kunnen gebruiken om “een heiden te omzeilen”; En

iv. Eeuwenlang is in een versie van het Sanhedrin geschreven dat als een niet-Jood een Jood slaat, “de heiden moet worden gedood” en dat een Jood “een heiden niet het loon hoeft te betalen dat hem voor werk verschuldigd is”; En

v. Eeuwenlang is in een versie van het Sanhedrin geschreven dat een Jood “seks mag hebben met een kind zolang het kind jonger is dan negen jaar” en een Jood “mag trouwen met een driejarig meisje”; En

vi. Het is eeuwenlang geschreven in een versie van Soferim als een plechtige regel voor alle rabbijnen dat “zelfs de beste van de heidenen allemaal moeten worden gedood.”; En

vii. Eeuwenlang is in een versie van Baba Kamma geschreven dat als een niet-Jood een Jood slaat als “een os van een Israëliet een os van een Kanaänitische stoot, er geen aansprakelijkheid is” maar “als een os van een Kanaänitische een os stoot van een Israëliet” en dan “de betaling moet volledig zijn”; En

viii. Eeuwenlang werd in een versie van Baba Kamma en Baba Mezia geschreven dat “als een Jood een door een niet-Jood verloren voorwerp vindt, het niet hoeft te worden teruggegeven” en in het Sanhedrin dat “wat een Jood van een niet-Jood steelt, hij mag houden”. ; En

ix. Eeuwenlang is in een versie van het Sanhedrin geschreven dat wanneer een Jood een niet-Jood vermoordt, er “geen doodstraf zal zijn”; En

X. Eeuwenlang werd in een versie van Yebamoth geschreven dat “alle heidense kinderen dieren zijn” en in Abodah Zarah dat “heidense meisjes vanaf de geboorte in een staat van vuil verkeren”; En

xi. Het is eeuwenlang geschreven in een versie van Yebamoth: “Een vrouw die gemeenschap heeft gehad met een beest komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een joodse priester te trouwen”; En

xii. Het is eeuwenlang geschreven in een versie van het Sanhedrin, een diepe vloek tegen het bloed van de Holly Clann en dat de moeder van Esus, ook wel bekend als Jezus Christus, “Zij die de afstammeling was van prinsen en gouverneurs speelde de hoer met timmerlieden” ook een vloek die werd overgedragen naar de tijd dat de holly, ook bekend als de Cuilliaéan, werd gedeprecieerd tot bekend als louter “timmerlieden” met alle niet-joden vervloekt als “Cuilean” en later “Cuthean” om “honden” te betekenen in plaats van heilig; En

xiii. In het Sanhedrin beweert het ten onrechte tegen de Holly uit Ierland: “Hij (Jezus) en zijn discipelen beoefenden tovenarij en zwarte magie, brachten Joden op een dwaalspoor tot afgoderij en werden gesponsord door buitenlandse, heidense machten met als doel de Joodse eredienst te ondermijnen”; En

xiv. Ook in Sanhedrin en Sotah “Hij (Jezus) was seksueel immoreel, aanbad stenen beelden (een baksteen wordt genoemd), werd afgesneden van het Joodse volk vanwege zijn slechtheid en weigerde zich te bekeren”; En

26. Van de vele onjuiste dingen die in de Talmoed zijn geschreven, is de bewering dat de rabbijn van de Menes-heh G-D te slim af was de ultieme ketterij, maar toch geaccepteerd door degenen die zichzelf joden, christenen en moslims noemen; En

27. De bewering komt uit een mysterieuze passage in Baba Metzia die een argument beschrijft tussen rabbijn Eliezer, rabbijn Joshua en rabbijn Nathan, evenals een beweerde dialoog met de geest van de profeet Elia; En

28. De passage beschrijft een reeks vermeende bovennatuurlijke wonderen uitgevoerd door G-D tijdens een argument van wetten. De wonderen lijken de kracht van de hemel te versterken ten opzichte van de mildheid van degenen op aarde. Maar het echte doel van de dialoog is om te bewijzen dat ondanks de beweerde overweldigende macht van G-D, de wetten van de hemel voor de hemel zijn en de wetten van de aarde worden gecontroleerd door de rabbijn en de rabbijn de wetten van de aarde voor zichzelf opeist; En

29. Zo zien we in deze passage de claim van gelijkheid met G-D, vandaar het contract met G-D in de vorm van een bloedpact, een bloedsprookje, maar niet G-D zoals wij die kennen. In plaats daarvan is de G-D van de Talmoed de kleinere G-D Moloch, die toen werd aanbeden als Sabaoth en YHVH; En

30. Daarom claimt de Talmoed een onheilig verbond te zijn tussen G-D en zijn “uitverkoren volk”, waarbij zij heerschappij over de hele wereld claimen in ruil voor eeuwige slavernij van alle andere rassen en dieren.

31. Terwijl de Rabbi van de Menes-heh hun onheilige en godslasterlijke werk de Talmoed schreven, tegen hun eigen geclaimde geschriften en geschiedenis in, zijn zij niet de Israëlieten en zijn zij dat ook nooit geweest; En

32. Terwijl Baba Rabban zijn koninkrijk Israël noemde toen dit oud-Egyptische vloekwoord voor het eerst werd gebruikt om een koninkrijk te beschrijven, waren Baba Rabban en zijn stam nooit Israëlieten, maar afstammelingen van de rivierpiraten van de Nijl en de moeraspiraten van Perzië en vele andere naties; En

33. Deze moeraspiraten die in de loop van de tijd hun eigen handelaren en geldschieters werden, waren nooit de adel van Egypte, noch van Syrië. Ze waren nooit de Heilige, noch daalden ze af via Achnaton als Mozes. In plaats daarvan waren zij de dieven van de cultuur, de plunderaars en vernietigers van de geschiedenis; En

34. Hoe zit het met de Davidster? Het is niets meer dan het hexagram, de yantra van de androgyne associatie met de “Witte” Khazar-afstammelingen van de Menes-Heh in het 14e-eeuwse Bohemen; En

35. Daarom is hun hele geschiedenis gebouwd op het stuifzand van moerassen en leugens. Hun steden bouwen op hun geliefde moerassen, maar voor altijd de geesten en beschavingen haten die kennis en de wereld hebben getransformeerd. Het is een volk zonder geschiedenis; En

36. De Talmoed verbiedt de vereniging van de stammen van Israël tot de Eindtijd, het laatste offer van de goy/gyu, de komst van de Messias en de openbaring van een nieuw goddelijk verbond. Dit wordt door de hele Talmoed herhaald en iedereen die beweert het “uitverkoren volk” te zijn, wordt verondersteld dit te leren als een daad van geloof – of schuldig aan een misdaad waarop volgens de Talmoed de doodstraf staat; En

37. Toch vormden de Rothschilds, de zionistische joden, de Balfour-overeenkomst die in 1922 werd geïmplementeerd, creëerden de Holocaust waarin meer dan zes miljoen onschuldige mensen levend werden verbrand, eisten de terugkeer van de messias op als de geest Lucifer, het nieuwe verbond als de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties de verenigde stammen van Israël en de staat Israël in 1948; En

38. Dit was niet de hand van de G-D die de mensen van het Verbond in de Talmoed geacht worden te eren, maar de uitvinding van arrogante mannen – die zichzelf als G-D’s beschouwden. Sindsdien is de wereld blijven lijden terwijl deze G-D’s onderling vechten, terwijl ze nu proberen de korte verlichting te verwijderen die wordt geboden door vrijwillige dienstbaarheid die bekend staat als common law; En

39. Dus waar is Ba’al Moloch, Satan, Sabaoth, Lucifer – de G-D die ze in het geheim moeten aanbidden als de G-D van het verbond? Als ze echt geloofden in het bestaan van Lucifer, waarom ondernamen ze dan zo’n extreme daad van ketterij tegen hun eigen religie? Is het dat ze geloven dat Lucifer en Satan slechts fictieve constructies zijn en niet bestaan zoals hun vloek tegen het Goddelijke omdat ze hen in de steek hebben gelaten en (tot nu toe) nooit ter verantwoording hebben geroepen?; En

40. Deze mannen die beweren de wereld te regeren hebben hun eigen verbond verbroken, ze hebben zichzelf goden gemaakt, zodat ze niet alleen de Goddelijke Schepper haten en alles wat geschapen is, ze haten nu hun eigen G-D en alles wat ze zelf hebben gemaakt. Ze zijn gevangen geraakt door hun eigen waanzin, hun eigen onwetendheid en arrogantie. Ze zijn gedoemd door hun eigen verraad; En

41. Diep in de geschriften van de Talmoed liggen de woorden die de ondergang voor de wereld spellen van de elite antisemitische Khazar en Venetiaanse parasieten, de valse Menesheh die hun eigen G-D trotseerde en het Verbond brak. Diep in de geschriften van de Talmoed spreekt het over de Wraak van G-D en het einde van hun wereld; En

42. Het oorspronkelijke idee van de rabbijn was om de Menesheh te verbergen onder de Yahud die nog steeds over de hele wereld bestond – om een nieuw woord te creëren dat zowel de schapen als de wolven bij elkaar bracht. Maar de arrogantie van de rabbijn en vooral hun arrogantie jegens hun eigen G-D leidde hen verder op het pad waarvan we vandaag getuigen, waar ze de Talmoedwet nu weer in bijna elk land als basiswet hebben geïmplementeerd; En

43. Maar wat is de werkelijke oorsprong en betekenis van het woord ‘jood’ uit de 16e eeuw? Er wordt beweerd dat de 16e-eeuwse term “Jood” afkomstig is van het Oudfranse giu, dat zou moeten komen van een eerdere versie juieu en vervolgens van het Latijnse iudeus en het Griekse Ioudaios. Dit is echter slim en opzettelijk misleidend. Ioudaios is het Griekse equivalent van de term Yahudah, niet Jood; En

44. Het is onmogelijk om het woord “Jood” van Ioudaios te krijgen zoals het van Yahudah is. Dus waar komt het woord eigenlijk vandaan en wat betekent het eigenlijk? Simpel gezegd, het woord “Jood” is rechtstreeks afgeleid van goy en gyu, twee oude Hebreeuwse woorden die voor spot gebruikt worden om afwisselend “vee” en een “dood, levenloos, zielloos lijk” te betekenen; En

43. Om het duidelijk te zeggen – iedereen die vandaag beweert een Jood te zijn, geeft toe een goy te zijn, een gyu a goyim – een ketter voor de G-D van het verbond, een vijand van het uitverkoren volk, geen echte Israëliet en getekend voor vernietiging; En

44. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden en het contract in het Verbond – de bankiers, de hoofden van de Anti-Defamation League, de joodse advocaten en rechters, slavenhandelaren en bedriegers hebben allemaal openlijk bekend en zichzelf gemarkeerd als niet de mensen van het Verbond, maar het laatste offer van het Einde der Dagen, de goyim die ze zo arrogant denken dat we zijn.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. Overeenkomstig de juiste kennisgeving aan u gegeven door middel van Goddelijke Profetie, Heilige Schrift en talloze andere waarschuwingen en zonder indicatie van verandering in prestaties door u noch wettige excuus voor het niet reageren, wordt kennisgeving van het Goddelijke en van verenigde Hemel en Aarde gegeven dat u de zwaarste zonden heeft begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht aan goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten geassocieerd met uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten in verband met uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega